<br> BLUEPRINT I SEISM  - GEMAK

BLUEPRINT I SEISM GEMAK
http://gemak.org/en/2015-02-27/blueprint-seism


SEISM / Marie Jeanne de Rooij

With sensitive precision, Pascale-Sophie Kaparis draws organic versions of structures that develop in our brains. In her ‘mental shapes’ drawings, she shows how the information (Kaparis often takes the traumatic experiences of others as her point of departure) that we receive through our eyes is processed by the brain. The red lines she draws are partially covered again by correcting fluid, creating a layered image of information that remains present, but is not clearly visible or (more) difficult to access, possibly because of the suppression of (traumatic) memories of a certain event. The things that the eyes were forced to see and subsequently processed by the brain, is recorded and archived in Kaparis’ drawings. Just like Justin Bennett’s BLUEPRINT process, the drawings/installations in the SEISM series form a layered score for an audio work.

SEISM, the umbrella title of Kaparis’ contribution to this collaboration, refers to seismic activity, such as earthquakes, and is used by her as a metaphor for the violent transitions that occur when what is seen and recorded by the eye subsequently finds its way in our brains.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6vHn9e2GY7s


SEISM-project van Pascale-Sophie Kaparis

Pascale-Sophie Kaparis tekent met een luisterende precisie een organische variant van structuren die zich ontwikkelen in ons brein. In haar ‘mental shapes’ tekeningen geeft Kaparis weer hoe de informatie – vaak neemt de kunstenaar traumatische ervaringen van anderen als uitgangspunt hiervoor – die we via het oog binnen krijgen, wordt omgezet door het brein. Hierbij dekt ze de getekende rode lijnen gedeeltelijk weer af met TippExx waardoor een gelaagd beeld ontstaat van informatie die aanwezig blijft maar niet goed meer zichtbaar of slecht(er) toegankelijk is – al dan niet door verdringing van (traumatische) herinneringen aan een gebeurtenis. Dat wat noodgedwongen gezien is en door het brein is vastgelegd registreert en archiveert ze in haar tekeningen. In de serie SEISM vormen de tekeningen-installaties net als het BLUEPRINT-proces van Justin Bennett een gelaagde partituur voor een geluidswerk.

De overkoepelende titel SEISM voor haar bijdrage aan de samenwerking refereert aan het fenomeen van aardschokken, bevingen en trillingen in de natuur, een begrip uit de geologie, dat Kaparis hier als metafoor toepast voor de heftige transities die plaatsvinden met datgene wat het oog waarneemt, registreert en hoe dat vervolgens zijn weg vindt in ons brein.

Marie Jeanne de Rooij - March 2015
Directeur GEMAK Vrije Academie, The Hague

BLUEPRINT I SEISM Exhibition 13.03.2015 - 11.04.2015